Vizyon

Her Evde....Heryerde......Gururla, Tutkuyla ve Başarımla
Vizyonumuz her evin çalışma alanımıza girmesini, her müşteri ve müşteri etkinliğinin bize fırsat olmasını destekliyor. Bu vizyon müşteriye olan tutkumuzu ateşliyor, ihtiyaçlarını gidermek için yenilikçi çözümler temin etmeye itiyor.


Kıvanç...işimizle ve herbirimizle
Tutku...markalarımız için benzersiz müşteri sadakati yaratmaya
Başarım... üstün getirilerle küresel yatırımcıları heyecanlandıran ve ödüllendiren
Eşsiz küresel girişimimizle ve seçkin insanlarımızla...heryerde...birlikte çalışarak Vizyonu hayata geçiriyoruz.

 

Kuruluş yılı 1969 olan Ahmet ÖZCAN Isı San.Tic.Ltd.Şti dayanıklı tüketim vev Isı Cihazları endüstrisinin lideri. Satış olarak esas mevcudiyeti Türkiyedeki Yedi bölgede çeşitli lokasyon , üretim, tasarım ve ArGe, lojistik hizmetleri ve yüksek rekabet gücü olan entegre bir şirket.

 

Satınalmalarla birlikte hemen her kategoride değişik markaları var. Ana markaları ÖZCAN, SABAH, TOPUZ, ÇALIŞKAN, vb. Dolayısıyla marka yönetimi, değeri ve itibarı en önemli konulardan biri. Markalar tüketici spectrumunun her segmentasyonun kapsıyor.

 

ÖZCAN vakası, vizyonun Stratejik Planlama ve Yönetimin temel taşlarında olduğu bir durum. Vizyon ifadesindeki kelimeler ve kullanılış tarzını yalnızca şirket mantraları olarak algılamayınız.

 

Şöyle düşününüz, 81 Şehirde mevcudiyetini ve pazar penetrasyonun geliştirmeye çalışan bir şirket için, müşteri neyi ifade eder? Pek tabi ki her Şehirde her kesimden müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri farklı olacaktır. O halde " benzersiz müşteri sadakati" şirket çalışanlarına nasıl bir hedef göstermektedir? Hangi koşullarda olursa olsun markayı terketmeyen müşterilerinizin çoğunlukta olduğunu düşününüz. Bu şirketin bekasının ve gelişmesinin devam etmesi ve sürdürülebilir olması anlamına gelmez mi?

 

Şirketin yenilikçi ürünler sağlama , maliyetleri azaltma, ürün kalitesini arttırma ve enerji etkinliğini arttırma ve doğanın korunmasına katkı ve sosyal politikalar yoluyla liderliğini koruma ve geliştirmeye çalıştığını görüyoruz.

 

Yenilikçi ürünler 2012 yılı itibariyle cirosunun %20′sini oluşturmaktadır. Şirket son on yılda tüm çalışanlarını innovasyon çevrimine dahil etmek için ciddi yatırım ve eğitimler yapmıştır. Entegre bir innovasyon yönetim sistemine (sürecine) sahiptir. Dayanıklı tüketim ürünlerinin giderek emtialaştığı bir ortamda yenilikçilik şirkete ve markalarına önemli avantajlar getirmektedir.

 

Maliyetleri azaltma ve ürün kalitesini arttırma konularında 6 sigma sistemini ve kullanmaktadır ve bu yolla elde ettiği kazançları izlemektedir.

 

Lojistik çevrimleri hızlandırma, tasarımdan üretime sürelerini kısaltmada başarılı sonuçlar elde etmektedir.

 

Şirket çalışanlarına sunduğu ortam ve koşullar konusunda da en iyiler arasındadır.

 

Şirket hakkında isterseniz biraz daha ayrıntılı bilgiler edinerek, şirket vizyonunun, iyi bir vizyonda olması gereken özellikleri ne ölçüde taşıdığı konusunda bir analiz yapabilirsiniz.